Natura2000 - Vânători - Neamţ (ROSPA0107)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0107
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vânători - Neamţ

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.217222
Latitudine 47.177778
Suprafață (ha) 30840.90

Altitudine (m)

Minimă 371.00
Maximă 1225.00
Medie 737.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 1 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 2-5 p
D
A072 Pernis apivorus 40-60 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 10-20 i
D
A082 Circus cyaneus 5-10 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 5-10 i
D
A089 Aquila pomarina 25-30 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 1-2 p
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 5-10 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 170-200 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 10-15i
C
B
C
C
A122 Crex crex 25-30 p
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-3 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 8-15 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 35-50 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 70-100 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 5-10 p
D
A234 Picus canus 90-120 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 85-105 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 100-150 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 70-100 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 201-350p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 1500-1800 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 6000-7500 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 8-10 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 15-20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A028 Ardea cinerea 10
D
A053 Anas platyrhynchos 40
D
A086 Accipiter nisus 20
D
A087 Buteo buteo 40
D
A096 Falco tinnunculus 40
D
A099 Falco subbuteo 10
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A136 Charadrius dubius R
D
A142 Vanellus vanellus
D
A155 Scolopax rusticola R
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus A
D
A214 Otus scops RC
D
A218 Athene noctua 10-20 p
D
A221 Asio otus C
D
A226 Apus apus C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla C
D
A237 Dendrocopos major 2000-3000 p
D
A247 Alauda arvensis A
D
A249 Riparia riparia R
D
A251 Hirundo rustica A
D
A253 Delichon urbica A
D
A256 Anthus trivialis A
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta R RC
D
A260 Motacilla flava A
D
A261 Motacilla cinerea RC
D
A262 Motacilla alba A
D
A263 Bombycilla garrulus 40
D
A264 Cinclus cinclus 20-30 p
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula A
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A271 Luscinia megarhynchos R
D
A273 Phoenicurus ochruros A
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra A
D
A276 Saxicola torquata A
D
A277 Oenanthe oenanthe R
D
A282 Turdus torquatus R
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris A A
D
A285 Turdus philomelos A
D
A287 Turdus viscivorus C
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus R
D
A298 Acrocephalus arundinaceus R
D
A299 Hippolais icterina R
D
A308 Sylvia curruca A
D
A309 Sylvia communis A
D
A310 Sylvia borin A
D
A311 Sylvia atricapilla A
D
A314 Phylloscopus sibilatrix A
D
A315 Phylloscopus collybita A
D
A317 Regulus regulus A
D
A318 Regulus ignicapillus A
D
A319 Muscicapa striata A
D
A322 Ficedula hypoleuca VR
D
A324 Aegithalos caudatus 6000-7000 p
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A340 Lanius excubitor 40
D
A342 Garrulus glandarius 2500-3500 i
D
A351 Sturnus vulgaris A A
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla A
D
A361 Serinus serinus A
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A365 Carduelis spinus C
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A368 Carduelis flammea VR
D
A369 Loxia curvirostra C
D
A371 Carpodacus erythrinus 4
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aspectul floristic al zonei reliefeaza caracteristicile tipice ale zonei de dealuri si munti josi din zona subcaraptica cu o larga diversitate si cu pastrarea caracterului natural nealterat. Circumscriptia floristica a flisului moldo-transilvan, care se intinde pe relieful carpatic si subcarpatic (pe cca 80% din suprafata judetului, aici aflandu-se 50% din totalul speciilor si subspeciilor de plante endemice din Romania).
Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 5 specii acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), ieruncă (Bonasa bonasia), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar mic (Ficedula parva) Zona propusă constă din pădurile de fag, amestec şi de molid din Parcul Vânători Neamţ (lărgit cu o pădure de foioase pentru a include cât mai multe perechi de păsări răpitoare) respectiv pajiştile şi o mică parte a terenurilor arabile din apropiere. Aceste zone deschise – cu precădere fâneţele – adăpostesc efective însemnate de cristel de câmp şi servesc ca locuri de hrănire pentru cele două specii de răpitoare cu populaţii importante. Pădurile de fag şi cele de amestec pe lângă faptul că oferă loc de cuibărit pentru răpitori, găzduiesc populaţii importante de ieruncă, muscar mic şi ciocănitoare neagră.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari; 2. turismul necontrolat; 3. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; 4 vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate; 5. braconaj; 6. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren; 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului; 8. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.); 9. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive; 10. industrializare şi creşterea zonelor urbane; 11. electrocutare si coliziune cu liniile electrice; 12. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini; 13. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul; 14. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp); 15. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Zona propusa cuprinde Parcul Natural Vanatori in intregime ( 30.818 ha) si imprejuimile ( Bodesti, Brusturi,Razboieni, Petricani, Dobreni, Garcina, Tibucani, Grumazesti, Ghindaoani, Cracaoani,Baltatesti).
Tip de proprietate Proprietate de stat si proprietati private.
Documentație Diversitatea biologica- lista specii- Parcul Forestier Vanatori Neamt 2003 Studies and research in Vanatori Neamt natural Park, vol. I- Razvan Deju and Sebastian Catanoiu 2005 Documentare pe teren

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.99
38.73

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
= 99.99 S-Vânători-Neamţ
* 38.73 2.658.-Rezervaţia de zimbri Neamţ

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
-
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Zona propusa cuprinde in totalitate Parcul Natural Vanatori aflat in administrarea Directiei Silvice Piatra Neamt. Responsabilii cu managementul suprafetei sunt Directia Silvica Piatra Neamt (Serviciul de administrare a Parcului Natural Van
Planuri de management al sitului Exista plan de management intocmit de administratia Parcului Natural Vanatori si un management specific Amenajamentelor silvice pentru zona care nu este declarata arie protejata la nivel national, management aplicat de Directia Silvica Piatra Neamt prin Ocolul Silvic Varatec.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-29
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70