Natura2000 - Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei (ROSPA0111)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0111
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0389 (Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.768889
Latitudine 44.759167
Suprafață (ha) 6890.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 44.00
Medie 13.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
43.00
57.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A026 Egretta garzetta 50-100 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 8-10 p 200-1000 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 20-50 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 20-50 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 5-10 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 10-30 i
D
A097 Falco vespertinus 10-30 p 200-1500 i
B
B
C
A
A131 Himantopus himantopus 5-15 p
C
C
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 10-20 p 20-40 i
C
C
C
C
A133 Burhinus oedicnemus 5-10 p
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 50-120 p
B
B
C
A
A138 Charadrius alexandrinus 2-5 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1000-3000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 100-500 i
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 20-50 p
C
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 20-50 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 50-100 i
C
B
C
C
A379 Emberiza hortulana 10-20 p
D
A403 Buteo rufinus 1-3 p 5-10 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Limitele sitului cuprind pajiştile sărăturate dintre Dunăre şi limita tereasei între localităţile Gura Ialomiţei în sud şi Berteştii de Sus în nord. Situl cuprinde şi propunerea de SCI Sărăturile de la Gura Ialomiţei.
Calitate si importanță Situl propus cuprinde o saratura de dimensiune mare cu o populatie foarte semnificativa de Glareola pratincola. Saratura este folosita in timpul migratiei de multe specii de importanta comunitara, precum Philomachus pugnax (aprox 1000 la data de 29.04.2010)sau Falco vespertinus (aprox 920 observate la data de 29.04.2010). In padurea de langa Bertestii de Jos exista o colonie de Falco vespertinus.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane. Zonele de sărătură bălţile şi zonele mlăştinoase din perimetrul sitului trebuie menţinute ca atare deoarece acestea reprezintă habitate importante pentru majoritatea speciilor calificante ale acestui sit.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-116
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70