Natura2000 - Câmpia Gherghiţei (ROSPA0112)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0112
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Câmpia Gherghiţei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.572500
Latitudine 44.850278
Suprafață (ha) 7587.90

Altitudine (m)

Minimă 43.00
Maximă 104.00
Medie 63.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
18.00
27.00
55.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 50-120 i
C
C
B
C
A020 Pelecanus crispus 3-5 i
C
C
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 15-30 p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 30-40 p
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 5-6 p
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 1000-2000 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 3-4 p
D
A034 Platalea leucorodia 10-15 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 28-32 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 5-8 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 10-20 i 30-40 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 20-30 i
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 5-10 i
C
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 10-20 p 100-150 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola <9 i
C
B
C
B
A222 Asio flammeus 1-2 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis P
C
B
C
B
A005 Podiceps cristatus P
D
A006 Podiceps grisegena P
D
A008 Podiceps nigricollis P
C
B
C
B
A041 Anser albifrons 2000-3000 i
A043 Anser anser 30-500 i
A051 Anas strepera P
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos P
C
B
C
B
A059 Aythya ferina P
C
B
C
B
A087 Buteo buteo RC RC
D
A096 Falco tinnunculus P
C
B
C
B
A099 Falco subbuteo P
C
B
C
B
A118 Rallus aquaticus P
D
A136 Charadrius dubius P
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus P
C
B
C
B
A218 Athene noctua P
C
B
C
B
A232 Upupa epops P
D
A233 Jynx torquilla P
D
A237 Dendrocopos major P
C
B
C
B
A260 Motacilla flava P
D
B
C
B
A262 Motacilla alba P
D
A269 Erithacus rubecula P P
D
A275 Saxicola rubetra P
C
B
C
B
A276 Saxicola torquata P
D
A277 Oenanthe oenanthe P
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus P
D
A297 Acrocephalus scirpaceus P
D
A298 Acrocephalus arundinaceus P
D
A315 Phylloscopus collybita P
D
A323 Panurus biarmicus P
D
A324 Aegithalos caudatus P
D
A329 Parus caeruleus P
D
A330 Parus major P
D
A340 Lanius excubitor P
D
A350 Corvus corax P
C
B
C
B
A363 Carduelis chloris P
C
B
C
B
A364 Carduelis carduelis P
C
B
C
B
A365 Carduelis spinus P
C
B
C
B
A366 Carduelis cannabina P
C
B
C
B
A372 Pyrrhula pyrrhula P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes P
C
B
C
B
A376 Emberiza citrinella P
C
B
C
B
A381 Emberiza schoeniclus P
C
B
C
B
A383 Miliaria calandra P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala si ecoregiunea de silvostepa a Campiei Romane. Prezinta ecosisteme acvatice tipice si terenuri agricole.
Calitate si importanță Lacurile Boldesti-Gradiste, Salciile si Fulga sunt reprezentative ca arii de reproducere,hranire,pasaj de migratie pentru un numar mare de specii de pasari protejate.Au fost observate 116-132 specii in perioada 2008-2010. Aici se intalnesc colonii mixte de starci galbeni, rosii, cenusii si pitici, lopatari si tiganusi. Prin observatiile de teren ale reprezentantilor SOR a fost identificata prezenta unei specii rare in Romania, fugaciul mare (Calidris canutus)dar si specii rare de rapitoare de zi aflate in pasaj cum ar fi codalbul,uliganul pescar,serparul. Garlita mare (Anser albifrons)se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul sitului şi se hrăneşte pe campurile din zona Salciile-Rodeanu. Zona adiacenta luciului de apa prezinta suprafete suficient de mari, compacte, de stuf, oferind conditii de adapost si cuibarire pentru numeroase specii de păsări acvatice.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate scăzută. Există riscul deranjării coloniilor în perioada de cuibărit. Este o zona favorabila pentru pasari deoarece prezinta: -organizarea complexelor piscicole pe sistem de diguri de pamant inierbate, populate cu arbori si arbusti - lipsa surselor majore de poluare in zonele in cauza - preocuparea evidenta, a administratorilor firmelor care au concesionat luciul de apa, pentru mentinerea habitatelor si pentru asigurarea nivelului apei in bazine, inclusiv prin foraje permenente care sa completeze volumul natural de apa.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-113
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-114
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70