Natura2000 - Horga - Zorleni (ROSPA0119)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0119
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0360 (Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Horga - Zorleni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.827500
Latitudine 46.250556
Suprafață (ha) 20187.50

Altitudine (m)

Minimă 49.00
Maximă 348.00
Medie 198.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 30-40 i
C
B
C
C
A072 Pernis apivorus 3-5 p
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 2-5 i
D
A089 Aquila pomarina 1-2 p
D
A092 Hieraaetus pennatus 1-2 p
C
A
C
B
A098 Falco columbarius 5-10 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 3-5 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 5-10 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 30-50 p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 3-5 p
D
A234 Picus canus 15-20 p
D
A238 Dendrocopos medius 7-14 p
D
A246 Lullula arborea 200-400 p
C
A
C
B
A255 Anthus campestris 50-100 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 50-80 p
C
A
C
B
A321 Ficedula albicollis 25-30 p
D
A338 Lanius collurio 300-500 p
D
A339 Lanius minor 150-200 p
C
A
C
B
A379 Emberiza hortulana 12-15 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo 6-10 p
D
A096 Falco tinnunculus 6-10 p
D
A099 Falco subbuteo 1-3 p
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică. Cuprinde o zonă reprezentativă din Dealurile Fălciului cu păduri de foioase, păşuni şi terenuri agricole.
Calitate si importanță Situl a fost redimensionat şi cuprinde în perimetrul actual, populaţii calificante pentru speciile Lanius minor - conform C6 respectiv Sylvia nisoria – conform C6.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, folosirea excesivă a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Zona Horga-Zorleni, pana in prezent nu a mai fost desemnata ca arie protejata si in interiorul sitului nu se gasesc alte arii protejate.
Tip de proprietate Zona Horga –Zorleni se afla pe teritoriul administrativ al comunelor: Bacani, Banca, Zorleni, Epureni, Suletea, Grivita, Vinderei si Malusteni. 90 % din padurile din aceasta zona sunt administrate de Directia Silvica Vaslui, Ocolul Silvic Epureni si numai 10 % sunt paduri de protectie a terenurilor accidentale aflate in proprietate privata sau in proprietatea primariilor. 95% din terenurile agricole se afla in proprietate privata, primariile detinand doar izlazurile comunale. In situl “Zona Horga - Zorleni”, Ocolul Silvic Epureni detine o suprafata de 6894.2 ha. Din aceasta suprafata cca. 1500 ha sunt paduri particulare administrate de Directia Silvica Vaslui, Ocolul Silvic Epureni.
Documentație Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importanţă avifatinistică din România. publicaţie comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei \\\"Grupul Milvus\\\". Târgu-Mureş. 2008, p. 121. Studii ornitologice efectuate de INCDDD Tulcea.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
1.00
0
C
2.00
0
B
10.00
0
C
5.00
0
A
60.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
40.00
-
B
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru suprafetele aflate in administrarea Ocolului Silvic Epureni, revine Directiei Silvice Vaslui, iar pentru terenurile private, responsabilitatea revine proprietarilor.
Planuri de management al sitului Suprafetele de padure administrate de Ocolul Silvic Epureni, Directia Silvica Vaslui, sunt gestionate conform amenajamentelor silvice.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70