Natura2000 - Kogălniceanu - Gura Ialomiţei (ROSPA0120)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0120
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0389 (Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu)
 • ROSCI0290 (Coridorul Ialomiţei)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Kogălniceanu - Gura Ialomiţei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.768056
Latitudine 44.681389
Suprafață (ha) 6894.10

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 18.00
Medie 7.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A026 Egretta garzetta 30-50 i 200-300 i
C
A
C
B
A027 Egretta alba 10-30 i 40-70 i
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 80-120 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 100-200 i 500-1500 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 10-30 i 200-500 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 5-10 i 20-50 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 20-50 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 20-50 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 30-40 i
B
B
C
C
A084 Circus pygargus 50-70 i
D
A097 Falco vespertinus 5-10 p 100-200 i
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 10-12 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 20-30 p 300-500 i
B
C
C
C
A138 Charadrius alexandrinus 2-5 p
C
C
C
C
A151 Philomachus pugnax 500-1500 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 100-500 i
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 20-30 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 15-25 p
D
A243 Calandrella brachydactyla 20-50 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 200-400 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 30-40 p
C
B
C
C
A379 Emberiza hortulana 10-20 p
D
A402 Accipiter brevipes 2-3 p
C
A
C
C
A403 Buteo rufinus 1-3 p 5-10 i 5-10 i
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 4-6 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A041 Anser albifrons 500-1500 i 2000-3000 i
C
B
C
C
A142 Vanellus vanellus 20-50 p 300-500 i
C
A
C
C
A156 Limosa limosa 200-600 i
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică, fiind situat in Campia Baraganului. La sud este marginit de R. Ialomita, la vest de localitatile Tandarei si Mihail Kigalniceanu, la nord de localitatea Gura Ialomitei iar la est de Bratul Borcea. Cuprinde terenuri agricole si paduri de foiase.
Calitate si importanță Situl se califica pentru speciile: Sylvia nisoria - conform criteriului C6, Circus macrourus - conform criteriulor C1 si C6, Coracias garrulus- conform criteriului C1, Himantopus himantopus - conform criteriului C6 şi Falco columbarius -conform criteriului C6, Falco vespertinus C1, Limosa limosa C1.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate scăzută. Este importantă menţinerea orezăriilor din perimetrul sitului. Bazinele inundate din cadrul orezăriei,menţin numerele mari de păsări acvatice care sunt importante pentru sit. Folosirea în exces a pesticidelor în zonă reprezintă un risc potenţial pentru avifauna zonei.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70