Natura2000 - Lacul Brateş (ROSPA0121)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0121
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Brateş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.131944
Latitudine 45.511389
Suprafață (ha) 15681.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 54.00
Medie 1.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 280-320 i
C
C
B
C
A097 Falco vespertinus 10-15 p
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 200-320 p 1500-3000 i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 35-50 p
B
B
C
C
A396 Branta ruficollis 0-500 i
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A041 Anser albifrons 2000-3000 i 8000-18000 i
B
C
C
C
A050 Anas penelope 100-150 i
C
B
C
B
A052 Anas crecca 2000-2500 i
C
B
C
C
A053 Anas platyrhynchos 1000-1300 i
C
B
C
C
A125 Fulica atra 8000-10000 i
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus 3000-4000 i
C
B
C
C
A459 Larus cachinnans 1000-1200 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică. La sud este marginit de Dunare, la sud-vest de municipiul Galati, la nord de SPA-ul Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa iar la est de raul Prut. Cuprinde terenuri agricole, ape statatoare, mlastini si paduri de lunca. Actualul lac este doar o mică parte din vechiul lac Brateş, care a fost in cea mai mare parte desecat.
Calitate si importanță Situl se califică pentru populaţiile speciilor: Anser albifrons – C3, Branta ruficollis – C1, Chlidonias hybridus – C2, C6, Chlidonias niger – C6, Falco vespertinus – C1, C6, Pelecanus onocrotalus – C2, C6. Situl se califică în conformitate cu criteriul C4 pentru aglomerările de păsări acvatice din timpul migraţiei.
Vulnerabilitate Gradul actual al vulnerabiltatii este scazut. Situl poate fi afectat de poluarea industriala precum si de folosirea pesticidelor in zonele agricole limitrofe.
Documentație Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importanţă avifatinistică din România. publicaţie comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei \\\\\\\"Grupul Milvus\\\\\\\". Târgu-Mureş. 2008, p. 126. Studii ornitologice efectuate de INCDDD Tulcea.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.12
21.35
0.25

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.12 A-Delta Dunarii
* 21.35 V.2.-Lunca Joasă a Prutului Inferior
* 0.25 2.410.-Ostrovul Prut

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
C
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-93
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70