Natura2000 - Livezile - Dolaţ (ROSPA0126)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0126
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Livezile - Dolaţ

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.066389
Latitudine 45.400000
Suprafață (ha) 6564.60

Altitudine (m)

Minimă 71.00
Maximă 82.00
Medie 76.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 50-100 i
D
A026 Egretta garzetta 50-100 i
D
A031 Ciconia ciconia 7-10 p 90-120 i
C
B
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 0-1 p
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 28-35 p 900-1200 i
B
B
C
B
A231 Coracias garrulus 1-3 p
D
A255 Anthus campestris 5-8 p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 20-30 p
D
A339 Lanius minor 25-30 p
D
A403 Buteo rufinus 0-1 p 5-15 i
C
C
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 200-240 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Giera, la nord de Canalul Lanca-Birda, la nord-est de localitatea Ghilad iar la est de localitatile Banloc si Ofsenita. Cuprinde terenuri agricole in principal, precum si zone umede.
Calitate si importanță Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce priveşte Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în judeţele Satu Mare (100%), Bihor (83%) şi Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiş, tocmai în judeţul bănăţean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populaţia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populaţiei din judeţul Timiş s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităţilor de monitorizare desfăşurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obţinute în urma evaluării populaţiei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în reţeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaş, respectiv Livezile-Dolaţ), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar creşte semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în judeţul Timiş (de la 0% la 55-60%), cât şi în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia de cuibărit respectiv locul de înnoptare din perioada de toamnă de la Livezile se află pe şirul de plopi piramidali situat pe marginea drumului comunal ce leagă fostul CAP de comună. Păşunea de lângă limita sudică a localităţii, terenurile agricole abandonate din vestul coloniei precum şi terenurile arabile din estul plantaţiei de plopi constituie locurile cele mai importante de hrănit pentru vântureii cuibăritori şi cei în pasaj (până la 1200 de ex.). Colonia de la Dolaţ se compune din două colonii apropiate, una fiind situată pe plopii piramidali din nordul satului, cealaltă fiind amplasată pe stejarii din curtea unei ferme apropiate. Vântureii respectiv ciorile se hrănesc pe păşunile din vestul localităţii precum şi pe terenurile arabile extensive din împrejur.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
+
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-91
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70