Natura2000 - Lunca Bârzavei (ROSPA0127)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0127
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Bârzavei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.186944
Latitudine 45.352222
Suprafață (ha) 2393.30

Altitudine (m)

Minimă 71.00
Maximă 102.00
Medie 84.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A026 Egretta garzetta 8-10 p
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 1-2 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 24-26 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 10-15 p
C
C
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1-2 p
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 3-5 p
C
B
B
B
A131 Himantopus himantopus 5-10 p
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 200-300 i
D
A166 Tringa glareola 100-150 i
C
C
C
C
A403 Buteo rufinus 1-2 p
C
B
C
C
A511 Falco cherrug 1-2 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica. Situl este traversat de la est la vest de Canalul Bârzava, la nord-est include Pădurea Banloc-Soca de-a lungul pârâului Bârdeanca, iar la sud situl se întinde până la graniţa de stat. Cuprinde terenuri agricole, păduri de luncă, păşuni si zone umede(inclusiv o fermă piscicolă). Climatul este temperat continental moderat, caracteristic parţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta adriatica). Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, în timpul primaverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. în mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Regimul precipitaţiilor are însa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. Din septembrie pana în februarie se manifestă frecvente patrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, se resimte puternic influenţa ciclonilor şi a maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare.
Calitate si importanță Zonă importantă pentru speciile de păsări acvatice sau care depind de zonele umede precum codalbul şi barza neagră. Dintre speciile de păsări acvatice care cuibăresc în perimetrul acestui sit, se remarcă Aythya nyroca, Egretta garzetta şi Himantopus himantopus. De asemenea zona este importantă pentru Falco vespertinus şi Falco cherrug.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a arborilor în care cuibăresc specii de păsări răpitoare sau barza neagră, - arderea stufului în perioada de cuibărire.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-91
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-103
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70