Natura2000 - Lunca Timişului (ROSPA0128)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0128
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Timişului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.394167
Latitudine 45.683889
Suprafață (ha) 13404.10

Altitudine (m)

Minimă 77.00
Maximă 127.00
Medie 98.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 30-50 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 0-2 p
D
A026 Egretta garzetta 15-30 p
C
C
C
C
A027 Egretta alba 60-90 i
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 2-4 p 50-100 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 15-20 p
C
C
C
C
A060 Aythya nyroca 1-3 p 50-100 i
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 0-2 p
D
A080 Circaetus gallicus 0-1 p
C
C
C
C
A081 Circus aeruginosus 1-2 p 30-60 i
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 3-5 i 10-15 i
C
C
C
C
A084 Circus pygargus 3-10 i
D
A089 Aquila pomarina 1-2 p 10-15 i
D
A092 Hieraaetus pennatus 1-2 p
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 5-10 p
C
C
C
C
A122 Crex crex 3-8 p
D
A193 Sterna hirundo P? 10-20 i
D
A196 Chlidonias hybridus 100-200 i
C
C
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 1-2 p
D
A229 Alcedo atthis 6-8 p 15-20 i
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 20-22 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 4-6 p
D
A238 Dendrocopos medius 20-35 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 3-5 p
D
A255 Anthus campestris 10-20 p
C
C
C
C
A338 Lanius collurio 20-30 p
D
A339 Lanius minor 30-45 p
D
A402 Accipiter brevipes 0-1 p
C
C
B
C
A403 Buteo rufinus 1-2 p
C
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 220-300 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Sag, la nord urmăreşte lunca inundabilă a Râului Timiş, la nord-est include Pădurea Hitiaş, la est de localitatea Sârbova, iar la sud de localitatea Sacoşu Turcesc. Cuprinde terenuri agricole, păduri de luncă, păşuni si zone umede. Climatul este temperat continental moderat, caracteristic parţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta adriatică). Masele de aer dominante, în timpul primaverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Regimul precipitaţiilor are însa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. Se resimte influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare.
Calitate si importanță Situl cuprinde păduri de luncă, zăvoaie, terenuri agricole, păşuni şi zone umede, fiind important pentru populaţiile cuibăritoare de Coracias garrulus şi pentru efectivele de Aythya nyroca care se apar în perioadele de migraţie. Parte din acest sit este declarat AIA. De le declararea acestuia s-a dovedit importanţa pădurii din aval, de la Şag, respectiv a terenurilor arabile adiacente mai ales pentru Falco vespertinus şi Coracias garrulus.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate relativ scăzută. Există riscul deranjării coloniilor în perioada de cuibărit. Este o zona favorabila pentru pasarile acvatice deoarece cuprinde şi bazinele piscicole de la Sacoşu Turcesc. Există riscul folosirii în exces a pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice în zonele arabile.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-80
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-92
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-91
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70