Natura2000 - Munţii Maramureşului (ROSPA0131)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip H
Codul sitului ROSPA0131
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Maramureşului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.738333
Latitudine 47.783611
Suprafață (ha) 70972.40

Altitudine (m)

Minimă 579.00
Maximă 1951.00
Medie 1265.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 2-6 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 10-20 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 1-3 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 1-4 p
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 0-2 p 2-4 i
C
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 100-150 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 110-160 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 2-5 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 60-80 p
B
B
C
B
A220 Strix uralensis 50-80 p
C
C
C
C
A223 Aegolius funereus 30-60 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 15-30 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 40-80 p
C
C
C
C
A236 Dryocopus martius 80-150 p
C
C
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 50-100 p
C
C
C
C
A241 Picoides tridactylus 80-170 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 500-1500 p
C
C
C
C
A321 Ficedula albicollis 1000-3000 p
C
C
C
C
A409 Tetrao tetrix tetrix 50-80 i
A
B
B
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se suprapune în cea mai mare parte cu Parcul Natural Muntii Maramuresului. Situl este astfel situat în nordul judetului Maramures, în zona localitatilor Borsa, Moisei, Viseu de Sus, Viseu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova si Bistra, incluzând masivul Muntilor Maramuresului pâna la frontiera româno-ucraineana. Situl se suprapune în cea mai mare parte cu limitele Parcului Natural Muntii Maramureşului, care detine toate efectivele de Tetrao tetrix din Romania. Totodata situl este foarte important si pentru alte specii caracteristice zonelor forestiere montane, precum Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, respectiv mai multe specii de ciocanitori si bufnite. Ornitofauna tipica din zona montana a fagetelor si padurilor de amestec de rasinoase, precum si a golurilor montane.
Calitate si importanță Situl se suprapune în cea mai mare parte cu limitele Parcului Natural Muntii Maramureşului. Acest sit are o importanţă deosebită în conservarea populaţiei de Tetrao tetrix din Romania. Totodata situl este foarte important şi pentru alte specii caracteristice zonelor forestiere montane, precum Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, respectiv mai multe specii de ciocanitori si bufnite.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate scăzută datorită suprapunerii limitelor acestui sit cu cele ale Parcului Natural Munţii Maramureşului care are deja administraţie proprie.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul Natural Munţii Maramureşului HOTARÂRE nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone. ORDIN nr. 494 din 30 mai 2005 privind aprobarea procedurilor de încredintare a administrarii si de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice ROSCI0124 Munţii Maramureşului OM 776/2007
Documentație ARDELEAN G., BERES I., 2000 - A general overview of the bird fauna of Maramures, Romania. Ornis Hungarica 10:197-210. CĂTUNEANU I., PAŞCOVSCHI S., 1960: Avifauna alpină a Carpaţilor Româneşti, Natura, Bucureşti, Ed. Soc. Şt. Nat., Geografie, Nr. 5 FILIPAŞCU A., 1940 - Istoria Maramureşului. Bucureşti FILIPAŞCU A., 1958 - Zăganul şi cocoşul de mesteacăn, Vîn. şi pesc. sport., X, 2, 3-4. FILIPAŞCU A., 1970 - Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Maramureşului, Rev. Muz., vol. VII, nr. 5, p. 429-430. FILIPAŞCU A., 1962 - A csiz mint a Maramarosi es Radnai havasok feszkelo madara, Aquila, 69-70, 203 FILIPAŞCU A., 1961 - Locuri de rotit ale cocoşului de munte (Vânătorul şi Pescarul Sportiv.,(4: 9) PETRESCU A, BERES I., 1997: Ornithological remarks in the Basins of Iza and Săpânţa and the Biosphere Reserve Pietrosul Rodnei, Maramureş (Romania), in 1995, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa”, XXXIX, pg. 379-400, Bucureşti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.79
3.95

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM018 * 2.69

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea revine Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului.
Planuri de management al sitului Plan de management (neaprobat)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-2
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-14
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70