Natura2000 - Muntii Metaliferi (ROSPA0132)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0132
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntii Metaliferi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.155556
Latitudine 46.039167
Suprafață (ha) 26670.90

Altitudine (m)

Minimă 235.00
Maximă 1308.00
Medie 609.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
14.00
86.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 30-40 p
C
B
C
B
A073 Milvus migrans 0-1p
D
A080 Circaetus gallicus 1-2p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 2-3 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 4-6 p
A
B
C
B
A215 Bubo bubo 7-9p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 38-56p
C
B
C
B
A234 Picus canus 100-150 p
C
B
C
C
A236 Dryocopus martius 35-60 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 145-190p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 80-100 p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 300-500 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 150-400 p
D
A321 Ficedula albicollis 3000-4000 p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 500-1000 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În limitele sitului Munţii Metaliferi sunt incluse zone impadurite si stancarii, care reprezintă habitate importante pentru speciile cheie (acvilă de munte, şoim călător, ciocanitori, buha).
Calitate si importanță Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: Bubo bubo, Aquila chrysaetos, Dendrocopos medius, Pernis apivorus şi Falco peregrinus.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate în general scăzută. Posibil deranj în cazul dezvoltării turismului montan care implică escaladarea pereţilor stâncoşi din perimetrul acestui sit care sunt ocupaţi cu predilecţie de perechile de acvilă de munte, buhă mare, şi şoim călător.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
3.00
0.02

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD013 * 0.86

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-58
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-71
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-70
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-83
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-82
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70