Natura2000 - Olteniţa - Ulmeni (ROSPA0136)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0136
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0131 (Olteniţa - Mostiştea - Chiciu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Olteniţa - Ulmeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.904167
Latitudine 44.145833
Suprafață (ha) 12350.80

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 49.00
Medie 11.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus <50 i
B
A
C
B
A024 Ardeola ralloides 800-1000 i
C
A
C
C
A031 Ciconia ciconia >50 i 600-800 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 120-140i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 12-14 p 130-240 i
C
A
C
C
A083 Circus macrourus >3 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 300-500 i
D
A177 Larus minutus 30-50 i
D
A193 Sterna hirundo 20-50 p >200 i
C
A
C
C
A195 Sterna albifrons 2-5 p
C
A
C
C
A196 Chlidonias hybridus 300-500 i
D
A231 Coracias garrulus <8 p
C
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A041 Anser albifrons >300 i 200-1000 i
D
A043 Anser anser >200 i
D
A136 Charadrius dubius >5 p >200 i
D
A179 Larus ridibundus 14000-20000 i
B
C
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Limita sudică a sitului propus, urmăreşte graniţa de stat cu Bulgaria între kilometrul 401 în aval şi kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafaţa reprezentată de cursul Dunării cât şi ostroavele din aceasta zonă. În aceast sit este inclus şi fondul forestier cuprins în zona de dig - mal pe lungimea de 24 de km. Situl se extinde spre nord, incluzând şi terenurile agricole ce fac parte din incinta indiguită Surlarii-Dorobantu ( din sudul localitatilor Ulmeni-Spaţov-Mănăstirea).Situl propus cuprinde mare parte din suprafata de teren pe care a fost infiintata orezaria IAS Olariz Oltenita. La ora actuala orezaria este dezafectata,suprafata cuprinsa in sit fiind cultivata cu diferite plante tehnice si apartine unor societati private ce au luat in concesiune de la ADS.Terenurile arabile din această incintă au fost folosite ca şi orezării. Întreaga zonă este străbătută de reţeaua de canale folosite în drenarea şi inundarea terenurilor. Canalele păstrează în general apă pe întreaga perioadă a anului, reprezentând un habitat favorabil de hrănire pentru populaţiile de păsări acvatice atât în perioadele de migraţie cât şi în sezonul estival. În perioadele cand nivelul Dunarii este ridicat (în general primavara şi toamna), terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an. Terenurile agricole inundate găzduiesc în perioadele de migraţie populaţii importante de păsări acvatice. Evacuarea apei din incintă se face prin intermediul statiilor de pompare . În perioadele în care nivelul Dunării este scăzut, bancurile de nisip care apar în zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante de aglomerare pentru exemplarele de Pelecanus crispus, adăpostind în anumite perioade cel puţin 1% din populaţia Europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar odată cu scăderea nivelului apei, sunt adesea folosite ca zone de cuibărit de către anumite specii de păsări acvatice. În acest tip de habitat apar colonii de Sterna hirundo alături de care cuibăreşte în număr redus de exemplare şi Sterna albifrons şi Charadrius dubius.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12; b) numar de specii periclitate la nivel global: 4. Populatiile de berze albe (Ciconia ciconia) care cuibaresc in vecinatatea sitului, se hranesc in incinta agricola Ulmeni-Spantov-Manastirea. De asemenea in perioada estivala se pot observa aglomerari de exemplare imature(indivizi in al doilea an de viata care nu sunt inca apti pentru reproducere) care se hranesc in aceasta zona. Situl este important mai ales in perioadele de migratie si iarna pentru populatiile speciilor de pasari acvatice care se hranesc in zonele agricole sau care folosesc ostroavele ca loc de refugiu.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate scăzută. Este importantă menţinerea apei în bazinele orezăriilor din perimetrul sitului. Bazinele inundate,menţin numerele mari de păsări acvatice care sunt importante pentru sit. Folosirea în exces a pesticidelor în zonă reprezintă un risc potenţial pentru avifauna zonei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu a fost declarat printr-un act juridic.
Tip de proprietate Situl cuprinde: terenuri din domeniul public al statului; terenuri din domeniul public al administraţiilor locale; terenuri proprietate privată.
Documentație Papp T., Fântână C.-editori(2008)-Ariile de Importanţă Avifaunistică din România-publicaţie comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei \"Grupul Milvus\". Observaţii teren 2004. Baza de date INCDDD.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
A
20.00
-
B
5.00
-
C
70.00
-
C
5.00
-
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-138
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70