Natura2000 - Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni (ROSPA0138)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0138
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.519722
Latitudine 46.718611
Suprafață (ha) 37444.60

Altitudine (m)

Minimă 188.00
Maximă 919.00
Medie 444.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
55.00
45.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 100-250 i
D
A072 Pernis apivorus 40-60 p 150-350 i
C
B
C
C
A089 Aquila pomarina 25-35 p 50-150 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus >2 p
B
C
C
C
A122 Crex crex 150-450 p
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 3-6 p
C
B
C
C
A220 Strix uralensis 7-10 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 100-300 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 30-60 p
D
A236 Dryocopus martius 20-35 p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 1500-3000 p
B
B
C
C
A307 Sylvia nisoria 50-100 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 800-1000 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 6000-8000 p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 200-350 p
D
A339 Lanius minor 50-150 p
D
A379 Emberiza hortulana 100-300 p
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 25-40 p
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală şi alpină. La est situl este mărginit de Valea Râului Bistriţa şi localităţile aferente acesteia dintre Municipiul Bacău în sud şi Piatra Neamţ în nord. La vest situl este mărginit de Munţii Goşmanu. Cuprinde în principal zone forestiere dar şi păşuni şi fâneţe(mai ales în partea de estică).
Calitate si importanță Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: Aquila pomarina; Crex crex; Emberiza hortulana; Falco peregrinus; Ficedula albicollis; Lullula arborea; Pernis apivorus și Sylvia nisoria.
Vulnerabilitate Defrişările în apropierea cuiburilor de specii răpitoare(de interes conservativ), agricultura intensivă, chimizarea excesivă, extinderea semnificativă a suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatelor semi-naturale (fâneţe, păşuni), cositul în perioada de cuibărire reprezintă riscuri potenţiale pentru populaţiile de păsări din acest sit.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.56

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.56 2.129.-Pădurea Arsura

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-41
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-42
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-53
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-54
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70