Natura2000 - Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu (ROSPA0139)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0139
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.173333
Latitudine 45.889444
Suprafață (ha) 8387.60

Altitudine (m)

Minimă 189.00
Maximă 641.00
Medie 308.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
46.00
54.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 1-2 i
C
C
C
C
A002 Gavia arctica 4-6 i 8-15 i
C
C
C
C
A027 Egretta alba 10-20 i
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 2-4 p
C
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 4-6 p
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 2-4 p
C
C
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 0-2 i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 2-3 p
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 10-15 i 30-50 i
C
C
C
C
A089 Aquila pomarina 1-3 p
D
A094 Pandion haliaetus 2-4 i
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 25-50 i
C
C
C
C
A098 Falco columbarius 4-8 i
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 1-3 i
D
A122 Crex crex 25-50 p
C
C
C
C
A197 Chlidonias niger 50-100 i
C
C
C
C
A215 Bubo bubo 2-3 p
C
C
C
C
A220 Strix uralensis 8-20 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 50-80 p
C
C
C
C
A229 Alcedo atthis 5-8 p 8-10 i
C
C
C
C
A234 Picus canus 30-40 p
D
A236 Dryocopus martius 8-12 p
C
C
C
C
A238 Dendrocopos medius 30-50 p
C
C
C
C
A246 Lullula arborea 10-30 p
D
A255 Anthus campestris 20-35 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 25-50 p
C
C
C
C
A338 Lanius collurio 400-500 p
D
A339 Lanius minor 40-60 p
D
A379 Emberiza hortulana 110-140 m
C
C
B
C
A429 Dendrocopos syriacus 30-45 p
C
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 40-60 i
C
C
C
C
A017 Phalacrocorax carbo 200-350 i
D
A028 Ardea cinerea 25-50 i
D
A052 Anas crecca 200-400 i
C
C
C
C
A053 Anas platyrhynchos 500-800 i
C
C
C
C
A125 Fulica atra 150-250 i
D
A136 Charadrius dubius 15-22 p
C
C
C
C
A168 Actitis hypoleucos 2-5 p
D
A179 Larus ridibundus 120-200 i
D
A210 Streptopelia turtur 40-60 p
C
C
C
C
A214 Otus scops 35-45 p
C
C
C
C
A230 Merops apiaster 100-150 p
C
C
C
C
A249 Riparia riparia 80-250 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală. În sud-est situl este mărginit de Valea Râului Mureş şi localităţile aferente acesteia dintre Rapoltu Mare în sud,sud-est şi Vintu de Jos-Alba Iulia în nord, nord-est. La vest situl este mărginit de Munţii Metaliferi. Cuprinde în principal zone forestiere dar şi un mozaic de păşuni, fâneţe(mai ales în partea estică), terenuri arabile şi tufărişuri.
Calitate si importanță Această zonă se remarcă în primul rând datorită populaţiei foarte însemnate de presură de grădină (Emberiza hortulana), a cărei densitate este semnificativă pentru interiorul ţării. Prin desemnarea acestui sit, vom putea asigura perpetuarea speciei pe termen lung în această zonă a ţării. De asemenea, este una dintre puţinele zone din interiorul Transilvaniei, unde şerparul (Circaetus gallicus) cuibăreşte cu regularitate. Mureşul şi zonele adiacente, reprezintă un important culoar de migraţie pentru multe specii de păsări acvatice, dar şi răpitoare, dintre care se remarcă vânturelul de seară (Falco vespertinus). Alte specii de interes conservativ care cuibăresc în zonă sunt acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), barza neagră (Ciconia nigra) şi buha (Bubo bubo).
Vulnerabilitate Defrişările în apropierea cuiburilor de specii răpitoare(de interes conservativ) sau de barză neagră, agricultura intensivă, chimizarea excesivă, extinderea semnificativă a suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni), poluarea cursurilor de apă, cositul în perioada de cuibărire.
Tip de proprietate Proprietate de stat şi privată.
Documentație Observaţii în teren - Daroczi j. Szilard

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.56

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.56 2.519.-Măgura Uroiului

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-72
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-71
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-83
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70