Natura2000 - Scroviştea (ROSPA0140)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip H
Codul sitului ROSPA0140
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Scroviştea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.062778
Latitudine 44.714167
Suprafață (ha) 3356.30

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 133.00
Medie 118.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 15-20 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 25-40 p 100-200 i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 40-60 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 30-50 p 100-200 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 5-20 i
D
A038 Cygnus cygnus 3-10 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 5-10 p 30-50 i
C
B
C
B
A119 Porzana porzana 4-6 p
D
A120 Porzana parva 4-8 p
D
A238 Dendrocopos medius 8-12 p
D
A307 Sylvia nisoria 5-15 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 250-300 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 2 p
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 15-20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A028 Ardea cinerea P
D
A155 Scolopax rusticola P
D
A219 Strix aluco P
D
A240 Dendrocopos minor 10-20 p
D
A337 Oriolus oriolus RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala. Situl cuprinde partea nord-estică a Văii Sticlăriei şi Lacul Scroviştea până în dreptul localităţii Piscu. De asemenea pădurile Ciolpani, Cocioc şi Clogila.
Calitate si importanță Situl este important pentru populaţiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticora şi Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestieră este importantă pentru populaţiile cuibăritoare de Accipiter brevipes, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus şi Sylvia nisoria.
Vulnerabilitate În general vulnerabilitatea este scăzută la nivelul acestui sit. Extinderea zonelor construite în imediata apropiere a zonelor umede şi forestiere din sit poate reprezenta un risc potenţial pentru integritatea habitatelor importante pentru păsări.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J088IF004 * 24.15

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-112
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-113
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70