Natura2000 - Teremia Mare - Tomnatic (ROSPA0142)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0142
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Teremia Mare - Tomnatic

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 20.556111
Latitudine 45.940833
Suprafață (ha) 6627.70

Altitudine (m)

Minimă 72.00
Maximă 90.00
Medie 79.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 70-150 i
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 20-50 i
D
A031 Ciconia ciconia 5-7 p
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 35-40 p
B
B
C
B
A231 Coracias garrulus 1-2 p
D
A255 Anthus campestris 3-6 p
C
C
C
C
A338 Lanius collurio 20-30 p
D
A339 Lanius minor 10-15 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 240-270 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Jimboliei. La vest este marginit de localitatea Teremia şi graniţa de stat, la nord de localităţile Nerău şi Tomnatic iar la est de localitatile Lovrin si Gottlob. În extremitatea sudică se află localitatea Comloşu Mare. Cuprinde in principal terenuri agricole, pajişti si zone umede.
Calitate si importanță Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce priveşte Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în judeţele Satu Mare (100%), Bihor (83%) şi Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiş, tocmai în judeţul bănăţean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populaţia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populaţiei din judeţul Timiş s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităţilor de monitorizare desfăşurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obţinute în urma evaluării populaţiei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în reţeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaş, respectiv Livezile-Dolaţ), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar creşte semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în judeţul Timiş (de la 0% la 55-60%), cât şi în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia din Teremia Mare se găseşte la marginea comunei şi este instalată într-un salcâmet respectiv arbori aparţinând diferitelor specii dintre marginea şoselei şi stadion. Vântureii îşi procură hrana pe păşunile dinspre Teremia Mică respectiv Nerău-Comloşu Mare, precum şi pe terenurile agricole din împrejur. Colonia de la Tomnatic se găseşte într-un pâlc alcătuit din zece plopi hibrizi, situat între Tomnatic şi Gottlob în apropierea gropii de gunoi. Primăvara păsările se hrănesc pe păşunea de lângă colonie respectiv cea care se întinde la vest de DN Sânnicolau Mare-Timişoara. Terenurile agricole sunt folosite pentru procurarea hranei în special în perioada de cuibărit şi după părăsirea cuiburilor de către pui. Specia cuibăreşte şi solitar în pădurea de salcâm de la Comloşu Mare.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70