Natura2000 - Tisa Superioară (ROSPA0143)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip H
Codul sitului ROSPA0143
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Tisa Superioară

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.810278
Latitudine 47.976667
Suprafață (ha) 2831.60

Altitudine (m)

Minimă 204.00
Maximă 377.00
Medie 246.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 1-2 i 1-2 i
C
B
C
C
A021 Botaurus stellaris 5-6 i
D
A022 Ixobrychus minutus 5-6 p
D
A023 Nycticorax nycticorax 10-15 i
D
A027 Egretta alba 2-3 i
D
A029 Ardea purpurea 6-8 i
D
A030 Ciconia nigra >2 p 5-6 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia >15 p 150-200 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 50-60 i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 2-3 p
D
A081 Circus aeruginosus 2-3 i
D
A082 Circus cyaneus 2-3 i 8-10 i
D
A089 Aquila pomarina 1-2 p
D
A090 Aquila clanga 1-2 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 15-20 p
C
C
C
B
A119 Porzana porzana 8-10 p
D
A120 Porzana parva 1-2 p
D
A122 Crex crex 10-12 p
D
A127 Grus grus <30 i
D
A193 Sterna hirundo 12-20 i
D
A215 Bubo bubo 4-5 p
C
A
C
B
A220 Strix uralensis 3-4 p
D
A222 Asio flammeus 2-3 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 5-6 p
D
A229 Alcedo atthis 40-50 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 10-15 p
D
A236 Dryocopus martius 1-2 p
D
A238 Dendrocopos medius 8-12 p
D
A320 Ficedula parva 50-60 p
D
A321 Ficedula albicollis 150-200 p
D
A338 Lanius collurio 30-35 p
D
A339 Lanius minor 5-6 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A008 Podiceps nigricollis 100-150 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-700 i
D
A039 Anser fabalis 2500-3000 i
D
A041 Anser albifrons 2500-3000 i
D
A043 Anser anser 1500-2000 i
D
A050 Anas penelope 400-500 i
D
A052 Anas crecca 100-200 i 500-1000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 150-200 p C 2500-3000 i
D
A054 Anas acuta 500-600 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 10-15 p 1500-2000 i
D
A056 Anas clypeata C
D
A059 Aythya ferina 1500-2500 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula 130-160 i
D
A125 Fulica atra 30-50 p 3000-4000 i
C
B
C
C
A142 Vanellus vanellus 2500-3500 i
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 500-700 i
D
A179 Larus ridibundus 2000-2500 i
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Raul Tisa de la Valea Viseului pana la Lunca la Tisa formeaza un defileu de circa 10 km, cu pante abrupote acoperite de paduri batrane. In aceasta zona in dreapta raului pe teritoriul Ucrainei terenul este similar si cuprins in rezervatia Cuzin. De la Lunca la Tisa valea se largeste, raul are un curs mijlociu cu multe brate si o lunca larga in anumite locuri aceasta avand o latime de cativa kilometri. Cursul raului este marginit de numeroase brate moarte meandrate. Pe lunca Tisei se gaseste si o padure aluviala bine conturata mai ales in dreptul localitatileo Craciunesti, si Satul Tisa. Zavoiul cel mai reprezentativ insa cu arbori seculari si cu aspect de \"jungla\" se gaseste in hotarul localitatilor Teceu Mic si Piatra.
Calitate si importanță Situl are o importanta deosebita datorita pozitie geografice pentru pasajul pasdarilor acvatice. El formeaza un coridor in Carpatii Orientali, toamna in directia pasajului Est-Vest asupra vaii Tisei, iar primavara invers. Speciile genurilor Anser, Anas, Grus, Vanellus trec pe aici in stoluri impresionabile de sute sau chiar mii de indivizi. Raul Tisa, inclusiv lunca si zavoaiele sunt habitate excelente pentru iernat. Tisa nu ingheata complet datorita cursului rapid, iar pe lunca raului sunt izvoare cu temperatuira constanta unde ierneaza sute de rate, corcodei si lebede.
Vulnerabilitate Poluarea industriala si menajera. Lunca Tisei este protejata, datorita statutului de granita vanatoarea fiind complet interzisa. Se practica numai pescuitul sportiv, controlat foarte sever nu numai de organele vanatoresti si de pescuit si si de politia de frontiera. Agricultura este una de tip traditional si nu se folosesc ingrasaminte chimice ci numai organice (gunoi de grajd). Turismul in zona este redus si se practica numai cu aprobari. Exista cateva balastiere în perimetrul sitului. Mărirea numărului de balastiere dar care functioneaza cu aprobari din partea APM-uriloir si Apelor Romane.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 1. Rezervatia Naturala Padurea Ronisoara - cod 2.573, L. 5/2000; 2. Parc Natural Muntii Maramuresului - cod V.5. H.G. 2151/2004
Tip de proprietate Atat de stat cat si privata
Documentație 1. Ardelean, G., Beres, I., 2000. Fauna de vertebrate a maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 2. Beres, I., 1972. ratele in depresiunea Maramuresului. Rev V.P.S. nr. 11: 12 - 13. 3. Beres, I., 1974. Contributii la cunoasterea unor fenomene ale migratiei pasarilor in Bazinul Superior al Tisei. Centenarul Oradean, pp.: 783 - 790. 4.Beres, I., 1990. Influenta zonelor umede in repartitia si conservarea vertebratelor din Maramures. Rev. Mus., nr.5: 65 - 72. 5. Beres, I., 197. Importanta ornitologica a ecosistemului raului si zavoilui Tisei. Analele Banatului., nr. 3: 31 - 36. 6. Chis, V. T., 2003 - 2004. date asupra avifaunei zavoiului raului Tisa si a Lacului teplita. Stud. Com. St. Nat., nr. 4 - 5: 181 - 188. 7. Hamar, J., Sarkany-Kiss, A., 1999. The Upper Tisa Valley. Romanian Section, Szeged, p. 51- 57. 8. Moisei, F., et al., 1997. Tisa Superioara, zona de importanta internationala in protectia biodiversitatii. Soc. Ecol. din Maramures si REC Romania., pp: 1 - 38.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.02 V.5.-Munţii Maramureşului

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă M34-144
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-12
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70