Natura2000 - Uivar - Diniaş (ROSPA0144)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0144
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Uivar - Diniaş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 20.965833
Latitudine 45.634722
Suprafață (ha) 10043.30

Altitudine (m)

Minimă 72.00
Maximă 84.00
Medie 77.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 70-150 i
D
A026 Egretta garzetta 50-100 i
D
A030 Ciconia nigra 30-40 i
D
A031 Ciconia ciconia 7-9 p 150-250 i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 10-15 i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus 2-4 i
C
C
C
C
A084 Circus pygargus 0-1 p 20-30 i
C
C
C
C
A089 Aquila pomarina 40-50 i
D
A097 Falco vespertinus 30-34 p 800-1100 i
B
B
C
B
A127 Grus grus 0-40 i
D
A131 Himantopus himantopus 0-3 i
D
A151 Philomachus pugnax 100-200 i
D
A166 Tringa glareola 80-120 i
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 1-3 p
D
A255 Anthus campestris 5-10 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 15-30 p
D
A339 Lanius minor 25-30 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A210 Streptopelia turtur 500-1000 i
C
B
C
B
A348 Corvus frugilegus 700-770 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica. Situl cuprinde cursul Canalului Bega între localităţile Otelec şi Uivar, iar în amonte acesta constituie limită până în dreptul localităţii Diniaş. În sud-vest este marginit de localitatea Pustiniş iar la sud de localitatile Sânmărtinul Sârbesc şi Peciu Nou. Cuprinde in principal terenuri agricole, pajişti si zone umede.
Calitate si importanță Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce priveşte Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în judeţele Satu Mare (100%), Bihor (83%) şi Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiş, tocmai în judeţul bănăţean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populaţia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populaţiei din judeţul Timiş s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităţilor de monitorizare desfăşurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obţinute în urma evaluării populaţiei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în reţeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaş, respectiv Livezile-Dolaţ), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar creşte semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în judeţul Timiş (de la 0% la 55-60%), cât şi în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). În apropierea comunei Uivar se găsesc două colonii: una dintre ele e instalată pe plopii din imediata vecinătate a stadionului, cealaltă pe plopii de lângă ferma Uivar. Tot aici se află cel mai important loc tradiţional de înnoptare folosit de sute de vânturei de seară în perioada de toamnă. Pajiştile dintre Uivar, Sânmartinu Maghiar şi Otelec precum şi terenurile agricole dintre şoseaua Uivar-Pustiniş şi Canalul Bega sunt foarte importante pentru vânturei. Colonia de la Diniaş este instalată pe plopii piramidali de la marginea satului, între clădirile dezafectate ale fostei CAP. În vecinătatea comunei Peciu Nou există două colonii, una la stadion iar cealaltă lângă o fermă. Vântureii se hrănesc pe pajiştile sărăturoase (arie protejată) situate la est, nord-est de localitate, respectiv pe păşunile dintre Diniaş, Peciu Nou şi Sânmartinu Sârbesc. Terenurile agricole din vecinătate sunt folosite atât de păsările cuibăritoare, cât şi cele în migraţie care se strâng pentru înnoptare.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
8.39

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 8.39 2.746.-Sărăturile Diniaş

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-78
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-90
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-91
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70