Natura2000 - Valea Calmatuiului (ROSPA0145)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0145
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Calmatuiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.061944
Latitudine 45.007222
Suprafață (ha) 20515.00

Altitudine (m)

Minimă 10.00
Maximă 84.00
Medie 39.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
48.00
52.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 1500-2000 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus >30 p
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 60-80 p
B
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 15-20 p
B
B
C
B
A135 Glareola pratincola 40-50 p
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 800-1000 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A048 Tadorna tadorna 100-120 p
A
B
B
B
A056 Anas clypeata 800-1000 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 150-200 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata 80-100 i
C
B
C
B
A435 Oenanthe isabellina >3 p
C
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Limitele sitului cuprind pajiştile sărăturate şi zonele umede de pe Valea Călmăţuiului dintre şoseaua ce leagă localităţile Spătaru şi Costeşti în vest şi Însurăţei în est. Situl se suprapune în general cu propunerea de SCI Valea Călmăţuiului ROSCI0259.
Calitate si importanță Valea Călmăţuiului este una din cele mai întinse suprafeţe de sărătură din România şi prezintă o importanţă ornitologică deosebită pentru următoarele specii: Glareola pratincola, Burhinus oedicnemus şi Recurvirostra avosetta. Situl este folosit de un număr mare de exemplare de Ciconia ciconia şi specii de limicole în timpul migraţei. Reprezintă o importantă zonă de cuibărit, hrănire şi odihnă pentru Tadorna tadorna. Recent a fost semnalat în zona cuibăritul speciei Oenanthe isabellina.
Vulnerabilitate Zonele de sărătură, bălţile şi zonele mlăştinoase din perimetrul sitului trebuie menţinute ca atare deoarece acestea reprezintă habitate importante pentru majoritatea speciilor calificante ale acestui sit.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-104
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-102
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-103
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-114
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-115
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70