Natura2000 - Vităneşti - Răsmireşti (ROSPA0148)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0148
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vităneşti - Răsmireşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.554167
Latitudine 43.988056
Suprafață (ha) 1108.10

Altitudine (m)

Minimă 40.00
Maximă 90.00
Medie 60.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 10-20 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 15-30 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 4 p
D
A081 Circus aeruginosus 2-4 p
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 10-25 p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 10-25 p
C
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 25-35 p
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 100-200 i
D
A166 Tringa glareola 50-100 i
D
A196 Chlidonias hybridus P? 100-200 i
D
A231 Coracias garrulus 2-3 p
D
A338 Lanius collurio 100-200 p
D
A339 Lanius minor 10-30 p
D
A379 Emberiza hortulana 150-400 p
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 1 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 150-250 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală. Situl cuprinde valea Pârâului Vijiştea şi Grosului şi de asemenea sectorul râului Teleorman şi bazinele piscicole din dreptul localităţilor Măgura şi Vităneşti. Cuprinde în principal zone umede, pajişti, terenuri agricole şi pe suprafeţe relativ restrânse păduri de luncă.
Calitate si importanță Situl adăposteşte o colonie de Falco vespertinus iar pe lacurile incluse cuibăresc efective importante de Himantopus himantopus si Recurvirostra avosetta. În zonele agricole s-au identificat efective importante de Emberiza hortulana în perioada de cuibărit.
Vulnerabilitate Specia gazdă pentru populaţia cuibăritoare de Falco vespertinus, în acest sit este Corvus frugilegus. Astfel, atât integritatea fizică a coloniilor de cioară de semănătură din perimetrul sitului cât şi exemplarele acestei specii nu trebuie ameninţate direct sau indirect de activităţile umane.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-135
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-136
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-3
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-4
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70