This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

File PARCUL NATURAL VĂCĂREŞTI

Contributor Nicoleta Capatina
Geographical coverage Romania,
Release date 23/11/2017
All versions
# Language File name Contributor Upload date Size Content type

 

Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV) a devenit administratorul oficial al Parcului Natural Văcăreşti în aprilie 2017, în urma câștigării sesiunii de atribuire în administrare organizată de Minsterul Mediului în decembrie 2016.

Parcul Natural Văcărești a fost desemnat Parc Natural prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale „Acumulare Văcăreşti” ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată.

Parcul Natural Văcărești este localizat în sudul Bucureștiului, în Sectorul 4, între cartierele Timpuri noi și Vitan la nord și Berceni la sud, la sud de Râul Dâmbovița, în imediata apropiere a acestuia, în interiorul unui patrulater format de 4 artere principale ale capitalei: la nord Splaiul Unirii, la est Șoseaua Vitan-Bârzești, la sud Șoseaua Olteniței, la vest Calea Văcărești.

Prin compromiterea din cauza marelui depozit de gunoaie a mlaştinii de la Popeşti-Leordeni din apropiere, zona Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata L. la  Bucureşti (Dobroteasa-Văcăreşti)” (GRECESCU 1880: 41), „La Bucuresci (Grec. Enum. 41) et

Exsicc., în suburbia Broşteni sub Cimitirul Şerban-Vodă” (BRANDZA 1883: 161), „Bucureşti, mlaştini sub cimitirul Şerban Vodă (Bellu) cu Aspidium thelypteris” (PANŢU 1912: 443), „Bucureşti, sub Şerban-Vodă” (GRINŢESCU 1923: 110), „Ape stagnante superficiale; mlaştini, Bucureşti la Herăstrău, în Bărbătescu-Vechiu şi prin bălţile Gramont” (GRECESCU 1898: 396).

Tot din apropiere este indicată şi specia de interes comunitar: Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (Lindernia pyxidaria L. pro parte) „Bucureşti la Şerban Vodă pe terenuri mâloase” (GHIŞA 1960: 504-505).

Referitor la flora din zonă s-au făcut câteva inventarieri ale taxonilor prezenți, de către un colectiv de la Grădina Botanică din București, în urma cărora au fost  identificați 101 taxoni dintre plantele vasculare.

Aici nu sunt habitate naturale și nici nu există termeni de referință din trecut, fiind vorba de comunități recent instalate, deci nu se poate face niciun fel de apreciere referitor la starea de conservare a habitatelor. Multe specii sunt invazive, însă a fost semnalată și una foarte rară: Wolffia arrhiza.

De asemenea, zona oferă o oportunitate pentru botanişti în a face cercetări asupra unei zone perturbate timp de zeci de ani şi care îşi revine încetul cu încetul, fără ajutorul oamenilor.

Ținând cont de evoluția zonei, care a fost puternic afectată de activitățile antropice, fauna zonei poate fi caracterizată în primul rând printr-o extraordinară capacitate de revenire, speciile existente la ora actuală recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la șantierul hidrotehnic. Remarcabil este faptul că sunt prezente specii din mai multe grupe (mamifere, păsări, reptile și amfibieni, faună piscicolă, insecte), reprezentând alături de speciile floristice un ecosistem format din mai multe componente, aflat în stare de echilibru natural, prin prezența tuturor treptelor piramidelor trofice.

Printre speciile prezente se numara: șoarecele de câmp (Microtus arvalis), chiţcanul pitic (Sorex minutus);  nevăstuica (Mustela nivalis), vulpea (Vulpes vulpes), vidra (Lutra lutra), triton cu creastă (Triturus  cristatus), țestoasa de apă europenă (Emys orbicularis), guşter (Lacerta viridis), etc. Multe din aceste specii sunt menționate în anexele Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Păsările sunt cele mai bine reprezentete din cadrul faunei mari, aici găsindu-și excelent loc de hrănire, odihnă și cuibărire. Au fost observate până în prezent 94 specii, pentru toate conservarea fiind prioritară în România, conform Societății Ornitologice Române.

(sursa: Nota de fumdamentare la Hotărârea Guvernului nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale „Acumulare Văcăreşti” ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată)