This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Articole Ziua internațională a Antarcticii

Antarctica are un statut juridic şi politic special, fiind o zonă specială de conservare, care oferă oportunităţi unice pentru monitorizarea şi cercetarea ştiinţifică a proceselor de importanţă regională şi globală.

România este singurul stat membru al Tratatului Antarcticii care îşi celebrează ziua naţională în aceeaşi data cu cea stabilită ca Zi Internaţională a Antarcticii. Acest eveniment anual îşi propune conştientizarea la nivel global a importanţei problematicii antarctice, prin activităţi ştiinţifice, educative şi de informare a factorilor de decizie şi a publicului larg, în folosul generaţiilor viitoare.

Anul acesta s-au împlinit 145 de ani de la naşterea exploratorului roman Emil Racoviţă, primul biolog din lume care a cercetat viaţa antarctică, cu prilejul expediţiei pe care a desfăşurat-o în Antarctica (1897-1899). Statele Părţi la Tratatul Antarctic, au recunoscut necesitatea protejării mediului antarctic şi a ecosistemelor dependente şi asociate, astfel încât să se garanteze că Antarctica va continua să fie întotdeauna utilizată exclusiv în scopuri ştiinţifice, paşnice şi nu va deveni o zonă de dispută internaţională.

Ratificat de către România prin Legea nr. 553/2002, Protocolul privind protecţia mediului la Tratatul Antarctic desemnează Antarctica drept rezervaţie naturală în care sunt interzise toate activităţile comerciale ce vizează resursele minerale, fiind stabilite un set de reguli privind desfăşurarea activităţilor antropice, inclusiv obligaţia de a acorda prioritate cercetării ştiinţifice.

In data de 2 decembrie 2013, doamna Dr. Nela MIAUTĂ – Consilier superior în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a organizat la Şcoala Gimnazială nr. 1, din Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, câteva acţiuni educative, pentru cunoaşterea mediului antarctic şi a importanţei protejării biodiversităţii pe acest continent. Un număr de 15 elevi au fost premiaţi pentru rezultatele deosebite obţinute la concursul interdisciplinar “Exploratorii Antarcticii”, sesiunea de referate “Mediul antarctic” şi expoziţia de desene cu tema: “Biodiversitatea în mediul antarctic.”

De asemenea, în data de 6 decembrie 2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a organizat în colaborare cu reprezentanţi ai Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice a Academiei Române, o conferinţa cu tema „Conducerea cercetărilor ştiinţifice pe teren în Antarctica potrivit Codului de Mediu emis de Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice.

La reuniune au participat doamna Dr. Florica TOPÂRCEANU, secretarul ştiinţific al Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice, doamna Mihaela COTTA, consultant ATCM/CEP în cadrul Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice, doamna Dr. Nela MIAUTĂ - Punct Focal Naţional al Comitetului pentru Protecţia Mediului - Tratatul Antarctic, doamna Mihaela PĂUN - Punct Focal Naţional pentru Convenţia de la Stockholm, doamna Ana - Maria NISTORESCU – Consilier superior în cadrul Serviciului Gestiunea Deşeurilor din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Gabriela ISAC – Consilier în MMSC, doamna Carla BUSUIOC – Consilier de comunicare în MMSC şi domnul Ovidiu ŢĂPOSU – Consilier superior în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Discuţiile au avut în vedere modul de desfăşurare a activităţilor în Antarctica, care trebuie planificate şi conduse astfel încât să respecte Codul de Mediu emis de Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice, să limiteze impactul negativ asupra mediului antarctic, asupra speciilor de floră şi faună specifică, pentru ca acestea să nu fie periclitate, să evite degradarea zonelor de importanţă ştiinţifică, estetică şi să protejeze aerul, apa şi mediul terestru. În zonele antarctice de protecţie specială trebuie protejate valorile remarcabile de mediu, ştiinţifice, estetice, precum şi cercetările ştiinţifice aflate în curs de desfăşurare.

Release date 13/12/2013
Contributor Roxana Ionescu
Geographical coverage Romania,